איתן מורג, למה כדאי לי כמעסיק להקפיד על יישום דיני העבודה ?

 

בשנים האחרונות גוברת האכיפה של חוקי העבודה ע"י משרד הכלכלה. ארצה במאמר זה להאיר את הנושא משני היבטים שונים שרלוונטיים לכם המעסיקים.

א. ההיבט המוסרי/אתי
את ההיבט המוסרי /אתי אולי קשה לכמת, אבל גם הוא לדעתי פרקטי מבחינת המעסיק .
כאשר העובדים מודעים לכך שמעסיקם שומר על חוקי העבודה, לא מנצל את העובדה ש"אוטומטית" הוא חזק יותר מהעובד הזקוק לפרנסה, אין ספק שמעורבותם ואחריותם למקום העבודה ולמעסיק תהיה גבוהה יותר. אם העובדים חשים שאין הדבר כך , תהיה לכך השלכה על מידת מעורבותם בארגון, גם אם ימשיכו לעבוד בו. כלומר- מעסיק הפועל בהגינות ובמוסריות ירוויח עובדים מסורים יותר .
אז נכון שקשה למדוד את ההשלכות הכלכליות של מוטיבציה ומעורבות גבוהה של עובדים אבל אני בטוח שיש לכך השלכות שבטווח זמנים כזה או אחר ניתן להבחין בהם. (למשל – עובדים פחות מעורבים ייטו לאחר יותר, להקפיד פחות על איכות עבודתם, יעבדו אולי לאט יותר) . 

ב. ההיבט הכלכלי

 1. מה כן ניתן למדוד ? את ההתראות, הקנסות ואולי הרישום הפלילי שמטיל החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב 2011.
  חוק זה מופעל ונאכף ע"י מינהל האכיפה וההסדרה במשרד הכלכלה. מטרתו לוודא שמעסיקים ממלאים אחר חוקי העבודה ככתבם וכלשונם .
  רוב העובדים המועסקים במקומות בלתי מאורגנים, לא מודעים לזכויותיהם . וגם אם כן- בדלית ברירה מוותרים עליהן ובלבד שיעבדו. החוק מאפשר לפקחי משרד הכלכלה לערוך בדיקה בארגונים בהיבטים השונים של דיני העבודה: תשלום שלא יפחת משכר המינימום, מסירה נכונה ובזמן לעובד של הודעה על תנאי עבודה, הקפדה על חוק שעות עבודה ומנוחה , שמירה על חוק עבודת נוער , הפרשות לפנסיה כנדרש ובזמן וזו רשימה חלקית בלבד . למעשה כל דיני העבודה נתונים לפיקוח.  
   
 2. ומה הסנקציות שמאפשר החוק ?
  לתת התראה מנהלית למעסיק .
  הטלת קנסות על המעסיקים בסכומים שבין כ 5,000 ₪ לכ 36,000 ₪ למקרה, בהתאם לחומרת ההפרה כפי שקבע החוק.
  הטלת אחריות פלילית על המעסיקים ועל בעלי תפקידים .

  כדאי לשים לב :  
  • הטלת קנס ל"מקרה " משמעותו שאם מסתבר שמעסיק לא הקפיד על קיום החוק בסעיף שמשמעותו קנס של 36,000 ₪ כדוגמא ,ומדובר על מספר עובדים ,הרי שהקנס מוטל בגין כל עובד בנפרד וכמובן שהסכום יהיה גבוה הרבה יותר בהתאם למספר העובדים. הקנס יגדל ככל שההפרה תימשך.
  • החוק מגדיר אחריות מקבל שירות מקבלן לגבי שמירת זכויות עובדי הקבלן . הכוונה לקבלנים המספקים שירות בתחומי שמירה ואבטחה, ניקיון , הסעדה. כלומר – מעסיק המקבל שירות מקבלן בתחומים המוזכרים חייב לוודא שנותן השירות מקפיד גם הוא על שמירת זכויות וחוקי העבודה של העובדים אותם הוא מעסיק אצל מקבל השירות. אם יסתבר שנעברה עבירה של הקבלן מול עובדיו ונותן השירות לא עשה כמיטב יכולתו לפקח על הקבלן- גם הוא צפוי לסנקציות הקבועות בחוק.
   

 3. מספר דוגמאות
  • תנאי מגורים של עובד זר.- חקלאי שהעסיק עובד זר בהיתר ,הורשע כי לא עמד בדרישות החוק לתנאי מגורים נאותים.
  • המדינה תבעה חברת שרותי ניקיון בגין אי מסירה למספר עובדים הודעה על תנאי עבודה ואי ניהול פנקס חופשה.
  • חברת "בטחון אזרחי" נקנסה, לאחר חקירה של מפקחי מינהל ההסדרה והאכיפה, כי פיטרה שלא כדין עובדת שהתלוננה במשרד הכלכלה על הפרת זכויותיה. החברה נקנסה ב"קנס פלילי" בסך כ 30,000 ₪ בגין הפרת "חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בתואר המידות)" . בנוסף נקנסה החברה ב כ4,300 ₪ מאחר ולא שילמה לעובדת, בסיום עבודתה, דמי פדיון חופשה כנדרש על פי חוק חופשה שנתית.

לסיכום - כדאי להקפיד. זה גם מוסרי וגם משתלם כספית . ניתן לפנות אלי להבהרות ושאלות .
איתן מורג יועץ ומומחה למשאבי אנוש ודיני עבודה 0507915289 www.hrmentor.co.il