חזון התאחדות התעשיינים

התאחדות התעשיינים בישראל

 

החזון

התאחדות התעשיינים בישראל כארגון כלכלי ומייצג

את התעשייה על כל גווניה, תקדם ותיצור סביבה עסקית

התומכת בצמיחת התעשייה, לקידום המשק והחברה 

בישראל ולטובת חבריה התעשיינים.

 

היעדים המרכזיים

- קידום ופיתוח התעשייה בישראל לצמיחה

- שמירה וקידום האינטרסים של התעשיינים
החברים בהתאחדות התעשיינים.

- מיצוב התאחדות התעשיינים כגוף יוזם, מוביל, חדשני ומשפיע
על הכלכלה והחברה במדינת ישראל.